Doklady při prodeji


Při prodeji vozu je důležité mít s sebou následující dokumenty, bez kterých nebude možné prodej uskutečnit.

Pro fyzickou osobu

 • platný občanský průkaz
 • pokud je v technickém průkazu (TP) záznam o leasingové smlouvě, originální doklad o ukončení tohoto leasingu
 • při nepřítomnosti majitele, na kterého je vůz hlášen, úředně ověřenou Plnou moc majitele k prodeji, převzetí peněz a k převodu vozidla na příslušném úřadě

Pro fyzickou osobu - OSVČ

 • občanský průkaz
 • notářsky ověřenou kopii Živnostenského listu (ne starší 6 měsíců)
 • pokud je v TP záznam o leasingové smlouvě, originální doklad o ukončení tohoto leasingu
 • při nepřítomnosti majitele, na kterého je vůz hlášen, ověřenou plnou moc majitele k prodeji, převzetí peněz a k převodu vozidla na příslušném úřadě
 • při prodeji vozu s odpočtem DPH, kopii registrace DPH.

Pro právnickou osobu

 • platný občanský průkaz
 • notářsky ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců)
 • v případě užitkového vozu registraci plátce DPH
 • pokud je v TP záznam o leasingové smlouvě, originální doklad o ukončení tohoto leasingu
 • při nepřítomnosti majitele nebo jednatele právnické osoby, na kterou je prodávaný vůz hlášen, ověřenou plnou moc majitele nebo jednatele k prodeji, převzetí peněz a k převodu vozidla na příslušném úřadě
 • při prodeji vozu s odpočtem DPH, kopii registrace DPH

Potřebné doklady k vozu

 • velký technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • potvrzení o povinném ručení (zelená karta pojišťovny)
 • popřípadě originál technického průkazu ze země původu vozidla
 • palubní literatura (uživatelský návod, kód autorádia, servisní knížka, faktury ze servisu apod.)
Map